Pražiak

Rodina Pražiak (Od Pražiakov) a Macuľa (Od Macuľov)

Rodina pochádza od Pavla Faška z Filipova (1879-1955), ktorý bol synom Mateja z línie Šimon. Druhým Matejovým synom bol Jozef, predok Kováčovcov.
Spočiatku sa ešte v rodine používalo aj staršie prímeno Prčka (pozri pri línii Šimon), neskôr už prevládol Pražiak.
Prímeno Pražiak sa v matrike prvý krát vyskytlo pri Pavlovom mene v roku 1908 v tvare „Prazsiak“. Prímeno sa nachádza aj v databáze katastra nehnuteľností a používa sa dodnes.
Vznik prímena nie je celkom jasný. Mohlo byť odvodené od slov pražiť alebo aj prah. Ak by pochádzalo zo slova pražiť, mohlo vzniknúť napríklad tak, že osoba možno mala rada pražené jedlá, praženicu? Ja sa však skôr prikláňam pôvodu od slova prah, resp. zápražie. Podľa toho by bol Pražiak asi človek, ktorý rád vysedáva na zápraží, pred domom.
Jeden člen tejto rodiny si zobral manželku s priezviskom Macuľová a do ich domu sa volá do Macuľov. Tak vzniká z priezviska aj ďalšie prímeno Faškovcov - Macuľa. Pôvodné priezvisko zrejme vzniklo z domáckej podoby mena Matej, teda Maco, ktorého používanie je doložené aj v sčítaniach z 19. storočia.
Pavol mal s manželkou Pavlínou 11 detí, z ktorých 8 sa dožilo dospelosti, vrátane 5 synov. Ich početní potomkovia žijú v súčasnosti stále vo Filipove, ale aj inde v okresoch Brezno a Banská Bystrica.

pavol fasko praziak
Pavol Faško Pražiak (1915)
(foto cintorín Beňuš)
Priložený súbor: