Breznianska vetva 2

Breznianska (evanjelická) vetva 2 (18. stor. - začiatok 20. stor.)

Doteraz najstarším známym členom tejto vetvy je Andrej Faško, ktorý žil v Brezne v druhej polovici 18. storočia. Aj táto vetva, podobne ako Breznianska vetva 1, pravdepodobne pochádza z niektorej bočnej línie Zemianskej vetvy Faškovcov, ktorá v tom čase v Brezne žila.

ev farazvonica
Budova evanjelickej fary,
Brezno
Mestská veža,
Brezno

Členovia tejto vetvy Faškovcov bývali v minulosti v Brezne a boli evanjelického vierovyznania, preto je pomenovaná Breznianska (evanjelická) vetva 2. Nebola veľmi rozvetvená, jej členovia pracovali zväčša ako robotníci (Hronec), ale vykonávali aj remeslá (čižmárstvo). Koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa tri rodiny odsťahovali do B. Bystrice, Maďarska resp. do USA, kde možno ich potomkovia žijú aj dnes. V Brezne táto vetva zrejme úplne vymrela a to pred rokom 1941.

Nižšie môžete vidieť, ako vyzeralo vyzeralo Brezno na mapách od polovice 18. storočia do súčasnosti.

br 1br 2
1. vojenské mapovanie 1764-1787, M 1:10 000
(zdroj: www.geo.enviroportal.sk)
2. vojenské mapovanie 1810-1869, M 1:10 000
(zdroj: www.geo.enviroportal.sk)
br topbr goog
topografická mapa, M 1:10 000
(zdroj: www.geo.enviroportal.sk)
satelitná snímka, M cca 1:10 000
(zdroj: Google Earth)
Priložený súbor: