Fasko family

symbolicky cintorin
Symbolický lesnícky cintorín vo Vydrovskej doline

Táto stránka sa zaoberá rodom Faškovcov. Týka sa to všetkých členov rodu, ktorí v súčasnosti používajú rôzne varianty priezviska ako Faško, Faschko, Fasco, Fasko, Faška, Faskó, Faško-Kaclík, Faško-Rudáš, či zmenené na Kaclík, Kaclik alebo Frntol a iné. Preto vo všetkých kapitolách, kde sa spomína priezvisko Faško, sa tým myslia všetky varianty tohto priezviska, ak nie je uvedené inak.
Keďže prevažná väčšina členov rodu pochádza tak ako ja z Horehronia, z Beňuša alebo Brezna a z týchto lokalít mám aj najviac informácií, zaoberám sa najviac skúmaním týchto rodových vetiev a osôb z nich pochádzajúcich.
Beňuš so všetkými svojimi osadami bol v minulosti drevorubačskou obcou a takmer všetci jeho mužskí obyvatelia pracovali ako lesní robotníci.
Stránku by som preto chcel venovať všetkým svojim predkom - lesným robotníkom a predovšetkým pamiatke svojho starého otca Kristiána Faško-Kaclíka, ktorý pri práci v lese zahynul a ktorého som nemal možnosť poznať.

Branislav Faško - od Kristiánov