iné bielohandeľské rody

Na tejto podstránke plánujem zverejňovať informácie o niektorých iných rodoch z Bielych Handľov - z Beňuša, Braväcova a čiastočne aj z Bacúcha.
Zatiaľ uvádzam všeobecné články, týkajúce sa výskytu priezvisk a prímen v jednotlivých osadách a zmien priezvisk v čase.