Aktuality

03.01.2023 - Aktualizácia štatistík

V časti Štatistiky a zaujímavosti bola aktualizovaná časť zaujímavosti so stavom k 31. 12. 2022. Databáza už presiahla počet 11 tisíc osôb, pretože do nej boli vkladané aj iné príbuzné rody z Beňuša. Samotný rod Faško zahŕňa v databáze aktuálne počet 4 169 osôb.

03.01.2023 - Ďalšie články z histórie Beňuša

V časti Publikované články boli pridané ďalšie články z histórie Beňuša, ktoré boli zverejnené v obecných novinách Beňušan v rokoch 2020 a 2021.

23.12.2021 - Nová podstránka - iné rody

Bola vytvorená nová podstránka Iné bielohandeľské rody, kde plánujem uverejňovať informácie aj o iných príbuzných rodoch z Beňuša, ale aj z Braväcova, prípadne z Bacúcha. Zatiaľ sú na stránke prístupné všeobecné články o bielohandeľských rodoch, priezviskách a prímenách.

20.12.2021 - Články z histórie Beňuša

V časti Publikované články boli pridané články z histórie Beňuša, ktoré boli zverejnené v obecných novinách Beňušan v priebehu roka 2019.

20.10.2021 - Aktualizácia rodiny s prímenom Knoška

Na stránke bol aktualizovaný textový pdf. súbor rodiny s prímenom Knoška (línia Šimon v Beňušskej vetve 1).

28.05.2021 - Súpis obyvateľov Beňuša spred 200 rokov

V týchto májových dňoch je to presne 200 rokov, ako vtedajší beňušský farár Tomáš Varga vypracoval súpis duší (obyvateľov) Beňuša a jeho osád. Pri tejto príležitosti som súpis prepísal, doplnil pre porovnanie údajmi z beňušskej matriky a poznámkami o príbuzenských vzťahoch. To, kto z našich predkov žil v roku 1821 v Beňuši, si môžete pozrieť na podstránke Štatistiky a zaujímavosti, v časti Sčítania.

10.01.2021 - Aktualizácia štatistík

V časti Štatistiky a zaujímavosti bola aktualizovaná časť zaujímavosti so stavom k 31. 12. 2020. Databáza už presiahla počet 9 900 osôb, pretože do nej boli vkladané aj iné príbuzné rody z Beňuša. Samotný rod Faško zahŕňa v databáze aktuálne počet 4 167 osôb.

04.12.2020 - Rodinná kronika

Do rodinnej kroniky boli doplnené známe údaje za rok 2020.

04.12.2020 - Aktualizácia beňušských vetiev a rodín

Na stránke boli aktualizované ďalšie textové pdf. súbory - začiatky beňušských vetiev 1 a 2 a aj pri rodinách Frntol a Šúfik (obe línia Mišienec v beňušskej vetve 1) a pri rodine Daniel 1810 (línia Jančiar v beňušskej vetve 1).

03.12.2020 - Aktualizácia beňušských línií

Na stránke boli aktualizované textové pdf. súbory pri všetkých beňušských líniách - Mišienec, Šimon, Jančiar a Hurtiak (všetky v Beňušskej vetve 1) a Kubovčiak a Kaclík (obe v Beňušskej vetve 2). Zároveň boli pri každej línii pridané ukážky z matrík o zápisoch pomenovaní, podľa ktorých som tieto línie nazval.