Aktuality

10.01.2021 - Aktualizácia štatistík

V časti Štatistiky a zaujímavosti bola aktualizovaná časť zaujímavosti so stavom k 31. 12. 2020. Databáza už presiahla počet 9 900 osôb, pretože do nej boli vkladané aj iné príbuzné rody z Beňuša. Samotný rod Faško zahŕňa v databáze aktuálne počet 4 167 osôb.

04.12.2020 - Rodinná kronika

Do rodinnej kroniky boli doplnené známe údaje za rok 2020.

04.12.2020 - Aktualizácia beňušských vetiev a rodín

Na stránke boli aktualizované ďalšie textové pdf. súbory - začiatky beňušských vetiev 1 a 2 a aj pri rodinách Frntol a Šúfik (obe línia Mišienec v beňušskej vetve 1) a pri rodine Daniel 1810 (línia Jančiar v beňušskej vetve 1).

03.12.2020 - Aktualizácia beňušských línií

Na stránke boli aktualizované textové pdf. súbory pri všetkých beňušských líniách - Mišienec, Šimon, Jančiar a Hurtiak (všetky v Beňušskej vetve 1) a Kubovčiak a Kaclík (obe v Beňušskej vetve 2). Zároveň boli pri každej línii pridané ukážky z matrík o zápisoch pomenovaní, podľa ktorých som tieto línie nazval.

02.12.2020 - Opustila nás najstaršia členka rodu

Dňa 13. novembra 2020 nás vo veku 101 rokov opustila pani Vierka Fašková z Liptovského Mikuláša. Pochádzala z breznianskej vetvy Faškovcov č. 1 a bola najstaršou známou členkou nášho rodu. Viac o jej živote je uvedené na tejto stránke. Nech odpočíva v pokoji.

28.08.2020 - Aktualizácia rodín

Na stránke boli aktualizované textové .pdf súbory v Breznianskej vetve 1 a v rodine Makaš (línia Kubovčiak v Beňušskej vetve 2).

31.05.2020 - Odložené stretnutie Manošovcov a Krčmárovcov

Z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie organizátori presúvajú avizované stretnutie potomkov rodiny Faškovcov s prímenom Manoš a Krčmár na rok 2021 Bližšie informácie budú známe najneskôr začiatkom roka 2021.

21.05.2020 - Novinky z najstaršej histórie Filipova

V breznianskej matrike sa mi podarilo nájsť možné zmienky o najstaršej histórii Filipova. Tým pádom by sa založenie beňušskej osady Filipovo posunul z roku 1710 na rok 1684 a možno až pred rok 1659. Viac v časti história.

21.05.2020 - Stretnutie Manošovcov a Krčmárovcov

Odložené na rok 2021 !
Potomkovia rodiny Faško - Manoš chystajú v auguste 2020 rodinné stretnutie, na ktoré pozývajú všetkých potomkov rodiny Faškovcov s prímenami Manoš a Krčmár a to nie len Faškovcov v mužskej línii, ale všetkých potomkov, aj v ženskej línii. Pozvánku je zverejnená aj na tejto stránke priamo pri rodine Manoš. V ženskej línii k nim patrím aj ja. Ak to dovolí súčasná situácia, v auguste sa stretneme vo Filipove.

21.05.2020 - Aktualizácia niektorých rodín

Na stránke boli aktualizované textové .pdf súbory v Beňušskej vetve 1 v rodinách Šugár (línia Mišienec), Knoška (línia Šimon) a Škríp (línia Jančiar) a v Beňušskej vetve 2 v rodine Andel (línia Faško-Kaclík).