Kováč

Rodina Kováč (Od Kováčov)

Predkom tejto rodiny je Jozef Faško (1882-1954) Filipova, syn Mateja z línie Šimon. Starším Jozefovým bratom bol Pavol, ktorý založil rodinu Pražiak.
Pri Jozefovom mene sa ešte prímeno Kováč nevyskytovalo, používal ešte staršie prímeno Prčka (pozri pri línii Šimon). Jeho synom však bol Eduard, ktorý bol okrem lesného robotníka aj kováčom. Tým je jasný aj pôvod prímena Kováč a to od povolania jeho nositeľa. Vyskytlo sa prvý krát pri Eduardovej svadbe v roku 1934, ale ešte ako jeho povolanie. Do Kováčov sa k nim zrejme začalo volať neskôr. V matrike a ani na katastrálnom portáli sa ako prímeno neuvádza.
Jozef mal len jedného dospelého syna, horeuvedeného Eduarda, ktorý sa po svadbe presťahoval do Pôbišova. Jeho potomkovia žijú v okresoch Brezno a Revúca.

Priložený súbor: