Kanáľ

Rodina Kanáľ (Od Kanáľov)

Predkami rodiny sú dvaja bratia z Filipova – Ján (1869-1955) a Štefan (1874-1950), synovia Filipa Faška z línie Šimon. Ich ďalší bratia boli predkami rodín Knoška (Matej), Filip 1860 (Filip) a Papušiak (Pavol).
Prímeno Kanáľ sa prvý krát v matrike vyskytlo v roku 1908 pri mene horeuvedeného Jána. Štefana som takto pomenovaného v matrike nenašiel, raz je však pri jeho mene uvedené prímeno Papušiak. Ak to nie je chyba, tak by to znamenalo, že rodina pôvodne používala prímeno Papušiak (ktoré ostalo v rodine ich brata Pavla, pozri tam) a obaja bratia neskôr začali používať nové prímeno Kanáľ. Je možné, že tak už volali aj ich otca Filipa. V databáze katastra nehnuteľností sa prímeno nenachádza.
Čo sa týka významu prímena, podľa časopisu Kultúra slova č. 2 z roku 1969 patrí výraz kanáľ medzi slová, ktoré sa používaním v ľudovej slovenčine zmäkčili (napr. metál – metáľ, pedál – pedáľ a pod.), spisovne teda znamená kanál – čo je umelý vodný tok, uličný výpust, náhon, potrubie, prípadne priekopa. Rodina pôvodne bývala na začiatku Filipova, hneď pri potoku. Možno to súvisí s pomenovaním, rodiny, bývali pri potoku – kanáli, preto Kanáľovci.
Ján, starší z oboch bratov, sa po svadbe presťahoval do Gašparova, nemal synov, len dve dospelé dcéry. Mladší brat Štefan ostal bývať vo Filipove a okrem dvoch dcér ma len jedného dospelého syna Vojtecha (Bélu). Jeho nemnohí potomkovia žijú v okrese Brezno.

Priložený súbor: