Rodinná kronika

Na tejto stránke uvádzam mne známe informácie o rodinných udalostiach v rode Faškovcov v poslednom období. Ak viete aj o iných, dajte mi prosím vedieť!

Rok 2020

Narodili sa

marec - Peter Faško zo Žiliny - rodina Šúfik
apríl - Erik Faško z B. Bystrice - rodina od Andelov
jún - Marek Faško z Kouřimi (ČR) - rodina od Knoškov
júl - Lukáš Faško z Brezna
Vitajte medzi nami!

Uzavreli manželstvo

október – Erik Fiľo a Ivana Fašková z Heľpy - rodina od Manošov
Na spoločnej ceste životom želáme veľa šťastia a porozumenia!

Opustili nás

marec – Tibor Krištál (82) z B. Bystrice, vdovec po Anastázii Faško-Kaclíkovej - rodina od Andelov
apríl - František Faško (73) z Gašparova - rodina od Šugárov
jún - Kornélia Laubertová (85) z Filipova, vdova po Františkovi Faškovi - rodina od Manošov
jún - Ján Faško (77) z Filipova - rodina od Obaľkov, spoza plota
júl - Katarína Fašková (78) z Brezna - rodina od Kolárov
september - Milan Belko (77) z Brezna, muž Márie Faškovej - rodina od Obaľkov, spoza plota
november - Viera Fašková (101) z L. Mikuláša - Breznianska vetva 1
Odpočívajte v pokoji!

Rok 2019

Narodili sa

marec – Daniel Faško z Banskej Bystrice - rodina od Andelov
október - Veronika Fašková - rodina Manoš
november - Karolína Fašková - rodina Cifrík
Vitajte medzi nami!

Uzavreli manželstvo

jún – Martin Meľoš a Nikola Fašková z Heľpy - rodina od Manošov
jún - Milan Faško z Brezna a Veronika Chváliková - rodina Cifrík
august - Adrián Faško z Brezna a Barbora Cabanová - rodina Cifrík
Na spoločnej ceste životom želáme veľa šťastia a porozumenia!

Jubileá

V októbri sa krásneho jubilea rovných 100 rokov dožila najstaršia členka nášho rodu, pani Vierka Fašková z Breznianskej vetvy 1
Srdečne blahoželáme!

Opustili nás

január – Vladimír Faško (78) z Brezna, bývalý primátor mesta – Breznianska vetva 1
marec - Anna Kánová (89) z Filipova, moja stará mama - rodina od Iskrov, rodená od Manošov
máj – Božena Fašková (67) z Banskej Bystrice - rodina od Obaľkov
máj - Július Žila (82) z Brezna, manžel Márie Faškovej - Breznianska vetva 1
jún - Marián Faško (63) z Filipova - rodina od Manošov
2019 - Eva Javorská, rodená Fašková (72) - rodina od Manošov
Odpočívajte v pokoji!

Rok 2018

Narodili sa

január - Matúš Faško z Rimavskej Soboty – rodina od Dídajov
november – Matej Faško z Podbrezovej
december - Sabina Fašková z Braväcova
Vitajte medzi nami!

Uzavreli manželstvo

august – Radoslav Smugala a Jaroslava Fašková z Brezna – rodina od Cifríkov
september - Ivan Sojak a Zuzana Fašková z Polomky – rodina od Manošov
Na spoločnej ceste životom želáme veľa šťastia a porozumenia!

Opustili nás

marec – Ladislav Faško (79) z Filipova – rodina od Obaľkov
apríl – Renáta Kupčoková, rod. Fašková (56) z Filipova - rodina od Manošov
august – Valéria Fašková, rod. Ličková (75) z Filipova - rodina od Manošov
august – Ann Elizabeth Bogus, rod. Kaclik (95) z North Braddock (USA) - rodina od Kanclíkov
október – Ján Faško (78) z Podbrezovej - rodina od Manošov
október – Božena Faško-Kaclíková (79) z Brezna – rodina od Andelov
október - Jozef Faško (60) zo Serede - rodina od Manošov
2018 - Viera Takáčová, rod. Fašková (71) zo Šale - rodina od Pražiakov
Odpočívajte v pokoji!