Rodinná kronika

Na tejto stránke uvádzam mne známe informácie o rodinných udalostiach v rode Faškovcov v poslednom období. Ak viete aj o iných, dajte mi vedieť!

Rok 2019

Opustili nás

január – Vladimír Faško (78) z Brezna – Breznianska vetva 1
Nech odpočíva v pokoji!

Rok 2018

Narodili sa

január - Matúš Faško z Rimavskej Soboty – Beňušská vetva 1, línia Jančiar, rodina Dídaj
november – Matej Faško z Podbrezovej
december - Sabina Fašková z Braväcova
Blahoželáme!

Uzavreli manželstvo

august – Radoslav Smugala a Jaroslava Fašková z Brezna – Beňušská vetva 1, línia Jančiar, rodina Cifrík
september - Ivan Sojak a Zuzana Fašková z Polomky – Beňušská vetva 1, línia Jančiar, rodina Manoš
Na spoločnej ceste životom želáme veľa šťastia a porozumenia!

Opustili nás

marec – Ladislav Faško (79) z Filipova – Beňušská vetva 1. línia Hurtiak, rodina Obaľok
apríl – Renáta Kupčoková, rod. Fašková (56) z Filipova - Beňušská vetva 1, línia Jančiar, rodina Manoš
august – Valéria Fašková, rod. Ličková (75) z Filipova - Beňušská vetva 1, línia Jančiar, rodina Manoš
august – Ann Elizabeth Bogus, rod. Kaclik (95) z North Braddock (USA) - Beňušská vetva 2, línia Faško-Kaclík, rodina Kanclík
október – Ján Faško (78) z Podbrezovej - Beňušská vetva 1, línia Jančiar, rodina Manoš
november – Božena Faško-Kaclíková (79) z Brezna – Beňušská vetva 2, línia Faško-Kaclík, rodina Andel
Nech odpočívajú v pokoji!