Papušiak

Rodina Papušiak (Od Papušiakov)

Rodina pochádza od Pavla Faška z Filipova (1866-pred 1920), ktorý bol synom Filipa z línie Šimon. Filip mal okrem Pavla aj iných synov, ktorí sa stali predkami rodín Knoška (Matej), Filip 1860 (Filip) a Kanáľ (Ján a Štefan).
Prímeno Papušiak som v matrike našiel len raz, v roku 1910. Bolo však uvedené pri mene Pavlovho brata Štefana (1874), ktorý je ale predkom rodiny Kanáľ. Ak vylúčime chybný zápis, tak by to znamenalo, že prímeno už používal aj ich otec Filip (1834).
Význam prímena nie je celkom jasný. Ponúka sa pôvod od detského výrazu pre jedlo – papa. Ak by to bolo tak, potom by jeho prvý nositeľ zrejme ako dieťa mal rád jedlo - papu, teda rád papal a stal sa z neho jedák - papušiak.
Pavol mal len jedného dospelého syna Filipa, ktorý sa neskôr presťahoval z Filipova do susednej Lieskovej (Hromádkuli), ktorá je časťou Gašparova. Časť jeho potomkov tam žije dodnes, ostatní žijú inde v okrese Brezno a v okrese Krupina.

Priložený súbor: