Aktuality

14.06.2012 - DNA test ukončený

Dostali sme aj posledné výsledky testovania DNA, ktoré sú zverejnené v časti DNA test - výsledky. Týmto bol projekt oficiálne ukončený.

03.05.2012 - Aktualizácia výsledkov DNA testu

Do časti DNA test boli doplnené neoficiálne výsledky poslednej testovanej vzorky z Valaskobelianskej vetvy 2 z USA.

03.05.2012 - Najstaršia a najmladšia osoba

V časti zaujímavosti boli aktualizované údaje o najstarších a najmladších osobách v súčasnosti.

31.03.2012 - Výsledky testu DNA

V časti DNA test bola vytvorená nová podstránka Výsledky testu, kde boli zverejnené výsledky testovania príbuznosti Faškovcov pomocou DNA.

11.02.2012 - DNA test - predbežné výsledky

Z DNA testovania príbuznosti sú už známe predbežné výsledky. Viac informácií v rubrike DNA test.

11.02.2012 - Zaujímavosti

V rubrike zaujímavosti som doplnil aktuálnejšie údaje o najstarších a najmladších osobách z rodu v súčasnosti.

08.02.2012 - Rodina Andel - aktualizácia

V rodine Andel bol aktualizovaný priložený .pdf súbor s textovými informáciami.

07.02.2012 - Komlóšska vetva - aktualizácia

V Komlóšskej vetve boli aktualizované textové .pdf súbory, kde boli pridané niektoré nájdené zápisy z civilných matrík zo začiatku 20. storočia. Boli nájdené aj mená najstaršej generácie z polovice 19. storočia - Andrej a Judita, ktorí sú predkami všetkých členov vetvy.

05.02.2012 - Rodiny Manoš a Rudáš - aktualizácia

V rodinách Manoš (línia Jančiar, Beňušská vetva 1) a Rudáš (línia Kubovčiak, Beňušská vetva 2) boli aktualizované priložené .pdf súbory s textovými informáciami.

29.01.2012 - Zaujímavosti - doplnenie

V zaujímavostiach boli doplnené informácie o fotografiách, ktoré sú na stránke. Najstaršia je asi z roku 1904, najstaršia osoba na fotografii sa narodila v roku 1858 a je na fotografii z roku 1914.