Aktuality

02.08.2011 - Sčítanie 1710

V kapitole štatistiky a zaujímavosti som pridal informácie o najstaršom súpise obyvateľov Beňuša a jeho osád z roku 1710.

20.06.2011 - Sčítanie 1821

V kapitole štatistiky a zaujímavosti som doplnil informácie o sčítaniach obyvateľov. Ako prvý uvádzam menovitý súpis obyvateľov Beňuša (Filipova) z roku 1821.

29.05.2011 - Doplnenie

Na stránke boli doplnené niektoré nové fotografie v rodovej vetve z Nemecka. Zároveň boli aktualizované zaujímavosti, kde bola pridaná aktuálne najmladšia členka rodu.

16.04.2011 - Nemecká vetva

Na stránku bola pridaná posledná vetva rodu, ktorej členovia s priezviskom Fasco žijú v Nemecku. Zároveň bol v časti rodové vetvy pridaný súbor s prehľadom všetkým vetiev, línií a rodín Faškovcov, ktorý by mal slúžiť na lepšiu orientáciu v rodokmeni.

09.04.2011 - Zaujímavosti

Podstránka Štatistiky a zaujímavosti bola rozdelená na tri časti. V prvej časti sú zoznamy priezvisk z databázy Faškovcov, zoradené podľa početnosti výskytu ako aj v abecednom poradí. V druhej časti sú uvedené aktualizované zaujímavosti a rekordné údaje z databázy. Do tretej časti boli doplnené výročia v roku 2011, ktoré sa týkajú členov rodu Faško.

06.04.2011 - Úpravy

Na stránku boli doplnené údaje v beňušských rodinách - Manoš (doplnený text na stránke a aktualizovaný súbor), Spôjdik (nová fotka a aktualizovaný súbor) a vo Valaskobelianskej vetve 1 (aktualizovaný súbor).

03.04.2011 - Nové fotky

Na stránku boli pridané fotky v Beňušskej vetve 1 - rodiny Kolár a Filip 1850.

02.04.2011 - Úpravy

Na stránke boli vykonané úpravy v rodinách Kanclík (aktualizácia súborov a nové fotky), Frntol (aktualizácia súboru a doplnenie textu), Boraj (aktualizácia súborov) a v Breznianskej vetve 1 (aktualizácia súborov).

24.03.2011 - Nové fotky

Na stránku boli pridané fotky k beňušským rodinám - Filip 1850 (Polhora), Manoš, Škríp a Kanclík. Týmto ďakujem za ich poskytnutie.
Najbližšie 1-2 týždne teraz budem na základe Vašich doplnení a pripomienok upravovať textové časti pri niektorých rodinách.

13.03.2011 - Učiteľsko - farárska vetva

Na stránku boli pridané informácie o najstaršej známej vetve rodu s označením Učiteľsko - farárska. Patrilo sem niekoľko učiteľov a evanjelických farárov.