Aktuality

03.01.2013 - Zemianska vetva - oprava

V Zemianskej vetve rodu bol opravený chybný údaj.

02.01.2013 - Aktualizácia štatistík

V časti Štatistiky a zaujímavosti boli aktualizované údaje. V rubrike Zaujímavosti boli doplnené údaje so stavom k 31.12.2012 a v rubrike Výročia boli doplnené výročia, týkajúce sa rodu Faško, ktoré si pripomenieme v roku 2013.

16.12.2012 - Rodiny Manoš a Kristián - aktualizácia

V rodine Manoš bol aktualizovaný .pdf súbor s informáciami o členoch rodiny.
V rodine Kristián bola aktualizovaná fotografia člena rodiny.

04.11.2012 - Rodina Makaš - aktualizácia

V rodine Makaš (línia Kubovčiak, Beňušská vetva 2) bol aktualizovaný .pdf súbor s informáciami o členoch rodiny.

04.11.2012 - Rodina Miškár - aktualizácia

V rodine Miškár (línia Faško-Kaclík, Beňušská vetva 2) bol podstatne doplnený .pdf súbor s informáciami o členoch rodiny.

04.11.2012 - Úprava menu

Keďže podstránka Rodové vetvy má aj ďalšie podstránky, ktoré sa ďalej rozbaľujú, jej umiestnenie v hornej lište stránky bolo nepraktické. Preto bola vrátená do hlavného menu v bočnej lište a na jej miesto v hornej lište sa dostala podstránka Výzva.

03.11.2012 - Faškovci na symbolickom cintoríne

Pred pár dňami bola v Symbolickom lesníckom cintoríne vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu pietna spomienka, v rámci ktorej doplnili tabuľky s menami ďalších ľudí, ktorí v minulosti zahynuli pri práci v lese. Odteraz sú tam už aj mená viacerých Faškovcov, vrátane môjho starého otca Kristiána Faško-Kaclíka. Pri tejto príležitosti som upravil aj úvodnú stránku.

24.09.2012 - Nové databázy 2

Druhou databázou sú cirkevné matriky, kde stále pribúdajú nové údaje. Novinkou je online vyhľadávanie, keď stačí zadať meno a systém vyhodí zoznam osôb s podrobnejšími údajmi a aj s odkazom na matriku z obce, kde bol urobený zápis. Niekde sa dá pozrieť aj fotokópia konkrétnej strany z matriky. Je to však dosť nepresné, čo bolo spôsobené často chybným prepisom mien. Tak napríklad pri osobe s priezviskom Faško som po otvorení matriky zistil, že to je v skutočnosti Jaško.

24.09.2012 - Nové databázy

Na už skôr avizovanej stránke www.familysearch.org sú pridávané stále nové databázy. Sú tu už dve databázy zo Slovenska. Pribudla databáza sčítanie obyvateľov z roku 1869, kde sú údaje za každý dom v jednotlivých obciach. Sú tam však len niektoré župy, z našich záujmových lokalít je z Nitrianskej župy obec Valaská Belá. Zvolenská župa s Breznom a Beňušom tam nie je, podľa mojich informácií sa tieto údaje nezachovali.

24.09.2012 - Úprava položiek

Bolo upravené umiestnenie niektorých položiek. Fórum bolo preradené do hlavného menu na ľavej strane a na jeho miesto na hornú lištu bola umiestnená položka Rodové vetvy, ktorá obsahuje najviac informácií.