Aktuality

24.01.2014 - Aktualizácia rodín Manoš, Kolár a Boraj

Aktualizované boli textové súbory s informáciami o rodinách Manoš (Beňušská vetva 1, línia Jančiar), Kolár (Beňušská vetva 1, línia Mišienec) a Boraj (Beňušská vetva 2, línia Faško-Kaclík).

23.01.2014 - Faškovci v Beňuši už v roku 1674 !

Katolícki pátri piaristi si po príchode do farnosti Brezno v roku 1673 začali viesť denník, kde uvádzali, aj osoby (konvertitov), ktorých sa im podarilo priviesť späť na katolícke náboženstvo. Takýto zoznam v roku 1674 vytvorili aj pre Beňuš, ktorý bol vtedy pobočkou (filiálkou) breznianskej farnosti. V tomto zozname sa nachádza 85 mien a medzi nimi aj - Catharina Fassko, Michael Fassko, Helena Fassko a Thomas Fassko. To znamená, že Faškovci žili v Beňuši už v roku 1674, teda pred 340 rokmi! Doterajší najstarší údaj som mal z roku 1710.

23.01.2014 - Aktualizácia rodín Šugár, Kanáľ a Rudáš

Aktualizované boli textové súbory s informáciami o rodinách Šugár (Beňušská vetva 1, línia Mišieniec), Kanáľ (Beňušská vetva 1, línia Šimon) a Rudáš (Beňušská vetva 2, línia Kubovčiak).

20.01.2014 - Aktualizácia Breznianskej vetvy 1 a rodiny Končiš

Bol aktualizovaný textový súbor s informáciami o Breznianskej vetve 1. Rovnako bol takýto súbor aktualizovaný aj v Beňušskej vetve 1, v línii Jančiar, ktorý sa týka širokej rodiny s viacerými prímenami Končiš, Palík, Mačic, Jančiar a Zemko.

08.01.2014 - Aktualizácia štatistík

V časti Štatistiky a zaujímavosti boli aktualizované údaje. V rubrike Zaujímavosti boli doplnené údaje so stavom k 31.12.2013 a v rubrike Výročia boli doplnené výročia, týkajúce sa rodu Faško, ktoré si pripomenieme v roku 2014.

25.12.2013 - Rodina Jozef 1802 - Valaská - aktualizácia

V rodine Jozef 1802 z Valaskej (Beňušská vetva 1, Línia Jančiar) bol aktualizovaný textový súbor s informáciami o členoch rodiny.

17.11.2013 - Rodina Knoška - aktualizácia

V rodine Knoška (Beňušská vetva 1, Línia Šimon) bol aktualizovaný textový súbor s informáciami o členoch rodiny.

01.11.2013 - Nová rubrika - história

Na stránke bola vytvorená nová rubrika - história, kde budú zverejňované údaje, týkajúce sa minulosti oblasti Beňuša a Brezna. Na úvod sú uvedené informácie o prvej mape Uhorska z roku 1513, ktorá zobrazuje aj Horehronie. Nemenej zaujímavý je aj prvý popis Horehronia z roku 1563.

08.09.2013 - Rodina Miškár - aktualizácia

V rodine Miškár (línia Faško-Kaclík, Beňušská vetva 2) bol aktualizovaný súbor .pdf s informáciami o členoch rodiny.

04.07.2013 - Rodina Andel - aktualizácia

V rodine Andel (línia Faško-Kaclík, Beňušská vetva 2) bol aktualizovaný súbor .pdf s informáciami o členoch rodiny.