Aktuality

12.01.2012 - Richard Fasco

Počas vianočných sviatkov po dlhej chorobe zomrel v Nemecku v úctyhodnom veku 94 rokov pán Richard Fasco. Bol zrejme najstarším žijúcim mužským členom nášho rodu. Mnoho rokov sa zaoberal skúmaním rodu Fasco (Nemecká vetva na tejto stránke) a vypátral aj to, že ich korene siahajú do Brezna. Aj keď som nebol v kontakte priamo s ním, pomohol mi mnohými údajmi o Nemeckej alebo Zemianskej vetve rodu. Česť jeho pamiatke.

12.01.2012 - Rodiny Faschko a Faška

Do časti rodinné vetvy som pridal dve rodiny s priezviskami Faschko a Faška. Pôvod oboch rodín siaha do Maďarska a ich prípadná príbuznosť s rodinami Faško je predmetom skúmania.

05.12.2011 - Matriky na internete

Na už raz spomínanej stránke www.familysearch.org v poslednom období pribudlo veľa cirkevných matrík zo Slovenska. Dajú sa tam už nájsť aj matriky miest a obcí, kde žili Faškovci. Je tam napr. aj Brezno, Beňuš, Valaská Belá, Tisovec, Štítnik, Pezinok a iné obce. Slovenské matriky sú v časti slovenské matriky.

05.12.2011 - Genealogická konferencia a DNA testy

Dňa 15. novembra som sa v Martine zúčastnil na konferencii, ktorú usporiadala Genealogicko-heraldická spoločnosť. Odzneli tam viaceré témy týkajúce sa genealógie (skúmania rodov) u nás aj v zahraničí. Mňa zaujala hlavne prezentácia pána Vladimíra Feráka, ktorý je súdnym znalcov v oblasti DNA a ktorý robí testy DNA na rôzne účely. Tieto testy sa dajú použiť aj v genealógii tam, kde už písomné pramene nie sú k dispozícii. Dá sa pomocou nich zistiť napr. to, či dve alebo viaceré osoby s rovnakým priezviskom sú aj skutočne príbuzné, teda či majú spoločného mužského predka.

28.10.2011 - Staré mapy 2

Na stránku som pridal výrezy z už spomínaných starých máp (www.geo.enviroportal.sk), kde vidieť ako vyzerali Brezno, Beňuš a Valaská Belá na mapách od 18. storočia (1. vojenské mapovanie) až po súčasnosť (satelitné snímky). Nájdete ich pri rodových vetvách - Breznianska vetva 1, Beňušská vetva 1 a Valaskobelianska vetva.

28.10.2011 - Fórum

Fórum na stránke sa ešte začiatkom leta začalo zahlcovať nezmyselnými odkazmi, preto bolo pozastavené prispievanie do neho bez registrácie. Môžete do neho prispieť po vyplnení jednoduchého formulára alebo mi napíšte priamo na e-mail.

30.09.2011 - Výborná stránka

Na internete je prístupná výborná stránke www.familysearch.org, kde sa dajú nájsť rôzne záznamy z celého sveta z matrík, sčítaní, zoznamov pasažierov do USA a podobné údaje o osobách a stále pribúdajú ďalšie.
Z územia Slovenska sú tam už naskenované niektoré cirkevné matriky z východného a západného Slovenska. Čo sa týka rodu Faško, v matrikách Pezinka som našiel niektoré nové údaje o členoch Nemeckej vetvy, ktorí tu žili v 17. storočí - Jakub a Samuel Faško.

31.08.2011 - Nový kontakt

Minulý týždeň sa mi podarilo skontaktovať s jednou rodinou, ktorá používa priezvisko Faschko. Celá rodina predstavuje len niekoľko osôb, ktoré žijú v Nemecku v okolí Stuttgartu. Podľa poslaných informácií ich predkovia s priezviskom Fasko pochádzali z bývalého Uhorska, prastarý otec sa narodil v Budapešti a jeho syn po druhej vojne odišiel do Nemecka. Tam sa im administratívnou chybou zmenilo priezvisko na terajšie Faschko. Zatiaľ viac neviem, ale je možné, že pochádzajú z niektorej línie Komlóšskej vetvy, bude to predmetom ďalšieho pátrania.

31.08.2011 - Staré mapy

Na adrese
http://geo.enviroportal.sk/map-client/initParams.do;jsessionid=2FAB441FE4309DCECAE89EF0E08C2E62
sú sprístupnené staré mapy z celého územia Slovenska. Vznikli počas troch vojenských mapovaní od druhej polovice 18. storočia až po druhú polovicu 19. storočia. Čo sa týka rodu Faškovcov, nájdete tam napríklad, ako vyzeral Beňuš s jeho osadami alebo Brezno pred vyše 200 rokmi. Pre Valaskobeliansku vetvu je zaujímavé, že na mape Valaskej Belej z konca 18. storočia už možno nájsť osady Veľkí Faškovci a Malí Faškovci. To znamená, že už vtedy tam Faškovci žili!

04.08.2011 - Aktualizácia údajov

V Breznianskej (evanjelickej) vetve 1 bolo doplnených a opravených niekoľko údajov v priložených textových súboroch.