Aktuality

27.02.2011 - Breznianska (evanjelická) vetva 1

Na stránku pribudla Breznianska (evanjelická) vetva 1. Patria do nech všetci súčasní Faškovci, ktorých predkovia boli evanjelici a pochádzali z Brezna. Zároveň bol pridaný súbor v angličtine do Zemianskej vetvy.

23.02.2011 - Valaskobelianska vetva

Na stránku boli pridané informácie o Valaskobelianskej vetve rodu. Členovia tejto vetvy majú svoj pôvod v obci Valaská Belá v okrese Prievidza a v súčasnosti žijú na Slovensku, v Českej republike a v USA.

20.02.2011 - Línia Šimon

Do Beňušskej vetvy bola doplnená línia Šimon, do ktorej patria rodiny Pražiak, Kováč, Knoška (a Karolko), Filip 1860, Papušiak a Kanáľ. Týmto je Beňušská vetva 1 na stránke kompletná.

10.02.2011 - Anglická sekcia

Na stránke pribudla podstránka anglická sekcia, ktorá by mala byť malou navigačnou pomôckou pre anglicky hovoriacich členov rodu a návštevníkov.

09.02.2011 - Zemianska vetva - výročie

Dnes je presne 360 rokov odvtedy, ako cisár Ferdinand III. listinou zo dňa 9. februára 1651 povýšil členov jednej vetvy breznianskych Faškovcov na šľachticov - zemanov. Na stránku do časti rodové vetvy som pridal informácie o tejto Zemianskej vetve rodu.

06.02.2011 - Nové fotky

Boli pridané fotky osôb v rodinách Manoš (Beňušská vetva 1 - línia Jančiar), Obaľok (Beňušská vetva 1 - línia Hurtiak) a Kristián (Beňušská vetva 2 - línia Faško-Kaclík).

30.01.2011 - Rodové vetvy

Bola upravená a zjednodušená hlavná stránka o rodových vetvách. Mala by slúžiť na to, aby sa ľudia mohli zorientovať, do ktorej vetvy patria.

30.01.2011 - Komlóšska vetva

Na stránku boli pridané informácie o Komlóšskej vetve rodu. Jej členovia resp. ich predkovia pochádzajú z juhomaďarského mesta Tótkomlós (Slovenský Komlóš).

23.01.2011 - Rodina Hurtiak - Obaľok

Do Beňušskej vetvy 1 bola pridaná línia Hurtiak a do nej rodina Obaľok, v ktorej sa používali prímená Hurtiak, Obaľok, Spôjdik a Spoza plota.

17.01.2011 - Ahoj

Ďakujem Vám za reakcie na stránku. Obzvlášť jedna ma mimoriadne potešila. Vďaka tomu sa zrejme podarilo spojiť prvé tri rodové vetvy - Učiteľskú, Zemiansku 1 a Nemeckú. Síce som toto spojenie predpokladal, ale teraz už existuje priama línia od najstaršej osoby v rodokmeni z Učiteľskej vetvy zo začiatku 17. storočia, cez Zemiansku vetvu 1 v polovici 17. storočia až po Nemeckú vetvu a jej súčasných potomkov v Nemecku, ktorí mi to teraz potvrdili. Podrobnosti neskôr, keď to spracujem.