Aktuality

09.02.2011 - Zemianska vetva - výročie

Dnes je presne 360 rokov odvtedy, ako cisár Ferdinand III. listinou zo dňa 9. februára 1651 povýšil členov jednej vetvy breznianskych Faškovcov na šľachticov - zemanov. Na stránku do časti rodové vetvy som pridal informácie o tejto Zemianskej vetve rodu.

06.02.2011 - Nové fotky

Boli pridané fotky osôb v rodinách Manoš (Beňušská vetva 1 - línia Jančiar), Obaľok (Beňušská vetva 1 - línia Hurtiak) a Kristián (Beňušská vetva 2 - línia Faško-Kaclík).

30.01.2011 - Rodové vetvy

Bola upravená a zjednodušená hlavná stránka o rodových vetvách. Mala by slúžiť na to, aby sa ľudia mohli zorientovať, do ktorej vetvy patria.

30.01.2011 - Komlóšska vetva

Na stránku boli pridané informácie o Komlóšskej vetve rodu. Jej členovia resp. ich predkovia pochádzajú z juhomaďarského mesta Tótkomlós (Slovenský Komlóš).

23.01.2011 - Rodina Hurtiak - Obaľok

Do Beňušskej vetvy 1 bola pridaná línia Hurtiak a do nej rodina Obaľok, v ktorej sa používali prímená Hurtiak, Obaľok, Spôjdik a Spoza plota.

17.01.2011 - Ahoj

Ďakujem Vám za reakcie na stránku. Obzvlášť jedna ma mimoriadne potešila. Vďaka tomu sa zrejme podarilo spojiť prvé tri rodové vetvy - Učiteľskú, Zemiansku 1 a Nemeckú. Síce som toto spojenie predpokladal, ale teraz už existuje priama línia od najstaršej osoby v rodokmeni z Učiteľskej vetvy zo začiatku 17. storočia, cez Zemiansku vetvu 1 v polovici 17. storočia až po Nemeckú vetvu a jej súčasných potomkov v Nemecku, ktorí mi to teraz potvrdili. Podrobnosti neskôr, keď to spracujem.

16.01.2011 - Vitajte!

Práve bola spustená webová stránka o rode Faškovcov. Keďže moja rodina používa prímeno Kristián, je dnešný dátum trochu symbolický, pretože meniny má Kristína, ženský variant mena Kristián.
Budem sa snažiť, aby ste na tejto adrese našli niečo zaujímavé, ale privítam aj Vaše postrehy a pripomienky.
Braňo