Aktuality

11.02.2012 - DNA test - predbežné výsledky

Z DNA testovania príbuznosti sú už známe predbežné výsledky. Viac informácií v rubrike DNA test.

11.02.2012 - Zaujímavosti

V rubrike zaujímavosti som doplnil aktuálnejšie údaje o najstarších a najmladších osobách z rodu v súčasnosti.

08.02.2012 - Rodina Andel - aktualizácia

V rodine Andel bol aktualizovaný priložený .pdf súbor s textovými informáciami.

07.02.2012 - Komlóšska vetva - aktualizácia

V Komlóšskej vetve boli aktualizované textové .pdf súbory, kde boli pridané niektoré nájdené zápisy z civilných matrík zo začiatku 20. storočia. Boli nájdené aj mená najstaršej generácie z polovice 19. storočia - Andrej a Judita, ktorí sú predkami všetkých členov vetvy.

05.02.2012 - Rodiny Manoš a Rudáš - aktualizácia

V rodinách Manoš (línia Jančiar, Beňušská vetva 1) a Rudáš (línia Kubovčiak, Beňušská vetva 2) boli aktualizované priložené .pdf súbory s textovými informáciami.

29.01.2012 - Zaujímavosti - doplnenie

V zaujímavostiach boli doplnené informácie o fotografiách, ktoré sú na stránke. Najstaršia je asi z roku 1904, najstaršia osoba na fotografii sa narodila v roku 1858 a je na fotografii z roku 1914.

29.01.2012 - Rodina Filip 1850 - aktualizácia

V rodine Filip 1850 (línia Jančiar, Beňušská vetva 1) bola doplnená fotografia a aktualizovaný priložený .pdf súbor s textovými informáciami.

28.01.2012 - Breznianska vetva 1 - aktualizácia

V Breznianskej (evanjelickej) vetve 1 boli doplnené a opravené niektoré údaje v priložených textových súboroch v rodine Andreja Faška (1858-1936). Zároveň boli pridané aj 2 fotky. Na jednej z nich z roku 1914 je aj spomínaný Andrej Faško - najstaršia osoba, ktorej fotku mám.

20.01.2012 - DNA test

Pred niekoľkými dňami sme začali realizáciu projektu, v ktorom je pomocou testu DNA možné overiť príbuznosť medzi jednotlivými vetvami Faškovcov. Na tento účel som do hlavného menu doplnil novú podstránku DNA test. Sú tu uvedené údaje o princípoch testu, jeho využití pri skúmaní rodov, priebežne tam dopĺňam priebeh testovania a po jeho skončení tam budú zverejnené aj jeho výsledky.

16.01.2012 - Stránka má 1 rok

Dnes je jeden rok, ako bola spustená táto stránka. V časti štatistiky a zaujímavosti som aktualizoval údaje. Sú tam aktuálne údaje o početnosti priezvisk a aj aktuálne údaje o zaujímavostiach so stavom k 31. 12. 2011. Doplnil som aj výročia, ktoré pripadajú na rok 2012.