Aktuality

29.10.2015 - Počty súčasných Faškovcov

Z odhadovaných cca 950 v súčasnosti žijúcich členov rodu mám v databáze zaznamenaných cca 770 osôb. Ich prehľady podľa vetiev a rodín sú uvedené tu

29.10.2015 - Faškovci v samospráve

Niektorí členovia rodu boli v minulosti na čele samosprávy v Brezne alebo v Beňuši ako richtári, mešťanostovia, primátori alebo predsedovia výboru. Ich prehľad je uvedený tu

01.03.2015 - Podpis Faška z roku 1647 !

Na internete sa mi podarilo nájsť najstarší vlastnoručný podpis Faška starý 368 rokov! Detail z listu, ktorý napísal v roku 1647 jeden z najvýznamnejších členov rodu - magister Jakub Faško zo zemanskej vetvy, som zverejnil v časti známejší členovia rodu.

01.03.2015 - Aktualizácia rodín

Na stránke boli aktualizované informácie v textových .pdf súboroch pri rodinách Pražiak (línia Šimon, Beňušská vetva 1), Kanclík a Kristián (obe línia Faško-Kaclík, Beňušská vetva 2) a pri Valaskobelianskej vetve 1.

09.02.2015 - Aktualizácia Breznianskej vetvy 1 a rodiny Knoška

Na stránke boli pridané .pdf súbory s aktualizovanými údajmi o Breznianskej vetve 1 a o rodine Knoška (línia Šimon, Beňušská vetva 1).

07.02.2015 - Valaskobelianska vetva 2 - aktualizácia

Na stránke bol aktualizovaný .pdf súbor s textovými informáciami o Valaskobelianskej vetve 2, ktorej členovia dnes žijú v USA.

04.02.2015 - Komlóšska vetva - aktualizácia

Na stránke Komlóšskej vetvy rodu boli aktalizované textové informácie ako aj .pdf súbor s rodokmeňom. Súvislú líniu vetvy sa podarilo rozšíriť o ďalšiu generáciu do minulosti - do začiatku 19. storočia.

22.01.2015 - Aktualizácia rodín Škríp a Filip 1850 a Valaskobelianskej vetvy 1

Na stránke boli aktualizované textové súbory v rodine Škríp (línia Jančiar, Beňušská vetva 1), v rodine Filip 1850 (línia Jančiar, Beňušská vetva 1) a vo Valaskobelianskej vetve 1.

20.01.2015 - Opätovná aktualizácia rodiny Šimon 1878 z USA

Po získaní nových údajov bol na stránku opäť pridaný aktualizovaný súbor s údajmi o rodine Šimon 1878 (Beňušská vetva 2, línia Kubovčiak), ktorej členovia žijú v USA.

05.01.2015 - Aktualizácia rodiny Šimon 1878 z USA

Na stránku bol pridaný aktualizovaný súbor s údajmi o rodine Šimon 1878 (Beňušská vetva 2, línia Kubovčiak), ktorej členovia žijú v USA.