Aktuality

19.11.2019 - Pani Vierka má 100 rokov

Pani Vierka Fašková z Breznianskej vetvy 1 je najstaršou členkou nášho rodu. V októbri 2019 oslávila krásne jubileum - okrúhlych 100 rokov. Pripájame sa ku gratuláciám a pani Vierke želáme veľa zdravia.

19.11.2019 - Aktualizácia rodín Manoš, Boraj a Obaľok

Na stránke boli do značnej miery zaktualizované informácie v textovom .pdf súbore pri rodine Manoš (línia Jančiar v Beňušskej vetve 1). Zároveň boli skompletizované aj fotky všetkých starších členov tejto rodiny.
Pri rodinách Boraj (línia Faško-Kaclík v Beňušskej vetve 2) a Obaľok (línia Hurtiak v Beňušskej vetve 1) boli doplnené niektoré novozískané fotografie členov týchto rodín.

26.06.2019 - Aktualizácia rodinnej kroniky

Doplnené boli aktuálne rodinné udalosti v roku 2019.

26.06.2019 - Aktualizácia viacerých rodín

Na stránke boli aktualizované informácie v textových .pdf súboroch pri rodinách Kolár (línia Mišienec) a Papušiak (línia Šimon), obe v Beňušskej vetve 1, ďalej pri rodine Boraj (línia Faško-Kaclík) v Beňušskej vetve 2 a aj v Zemianskej vetve 1 a Valaskobelianskej vetve 2.

23.02.2019 - Aktualizácia viacerých beňušských rodín

Boli aktualizované niektoré informácie v textových .pdf súboroch pri rodinách Manoš, Cifrík a spol., Škríp a Končiš a spol. (všetky z línie Jančiar v Beňušskej vetve 1), ďalej pri rodine Frntol (línia Mišienec, Beňušská vetva 1) a aj pri rodine Motoška a Chyžka (línia Faško-Kaclík v Beňušskej vetve 2).

23.02.2019 - Aktualizácia viacerých vetiev a línií

Na stránke boli aktualizované informácie zo staršieho obdobia v textových .pdf súboroch viacerých vetiev a línií a to - Breznianska (evanjelická) vetva 2, Beňušská (katolícka) vetva 1 a vrámci nej línie - Mišienec, Šimon, Jančiar a Hurtiak-Obaľok, ďalej Beňušská (katolícka) vetva 2 a vrámci nej línie - Kubovčiak a Faško-Kaclík.

13.01.2019 - Publikované články

V hlavnom menu bola vytvorená nová podstránka Publikované články, kde sú prístupné články o histórii Beňuša, ktoré mi boli uverejnené v obecných novinách Beňušan.

12.01.2019 - Aktualizácia viacerých beňušských rodín

Na stránke boli aktualizované informácie v textových .pdf súboroch viacerých pôvodom beňušských rodín. V Beňušskej vetve 1 a v línii Jančiar to boli rodiny Daniel 1810, Filip 1850 a Končiš a spol.. V Beňušskej vetve 1 a línii Mišienec bola aktualizovaná rodina Šúfik a v Beňušskej vetve 2 a línii Kubovčiak bola aktualizovaná rodina Makaš.

11.01.2019 - Nová podstránka Rodinná kronika

Bola vytvorená nová podstránka Rodinná kronika, kde sú zapisované rodinné udalosti, ktoré sa v rode udiali v nedávnom období. Zároveň bola na podstránke Štatistiky a zaujímavosti zrušená časť o výročiach.

11.01.2019 - Databáza priezvisk aktualizovaná

Na podstránke Štatistiky a zaujímavosti boli aktualizované zoznamy priezvisk, ktoré sa nachádzali v databáze v roku 2018.