Línia Kubovčiak

Prvým predstaviteľom tejto línie bol Matej Faško (1734-1796). Neviem presne, v ktorej osade sa narodil, pretože v tom čase matriky nerozlišovali jednotlivé osady Beňuša. Isté je, že jeho otec Jakub z Beňušskej vetvy 2 žil v roku 1710 ako dvojročný vo Filipove a Matej zomrel v roku 1796 už v Gašparove.
Matej mal dvoch synov – Mateja a Štefana. V rokoch 1804 aj 1813 žili podľa sčítaní obaja bratia ešte spolu v dome označenom č. 2.
V sčítaní z roku 1821 žil v dome č. 1 Štefan označený ako Fassko a v dome č. 11 Matej označený ako Kubovtsak.
Podľa sčítania z roku 1828 žili Matejovi potomkovia v Gašparove tiež v dvoch domoch. Dom č. 11 bol označený menom „do Kubou“ a žila v ňom Dorota (vdova po mladšom Matejovom synovi Štefanovi) a jej syn Maco (Matej). Dom č. 13 bol pomenovaný „do Murany“ a býval v ňom starší Matejov syn, tiež Matej (označený ako Maco) so synom Štefanom.
V matrike sa pre oboch bratov a ich deti používalo prímeno v tvaroch Kubovtsak, Kuba a Kuboučjak, prvý krát je zaznamenané v roku 1852. Na obrázku nižšie je ukážka zápisu z roku 1853.
Z uvedeného vidieť, že v rodine sa používali rôzne tvary prímena Kubovčiak, odvodeného z mena Kubo, čo je domácke meno Jakuba. Prečo je to tak, je jasné z predchádzajúceho textu. Matej, prvý predstaviteľ tejto línie, bol synom Jakuba Faška. Jeho potomkov preto volali Jakubove alebo Kubove deti a z toho vzniklo aj prímeno Kubovčiak.
Druhé prímeno, ktoré sa jeden krát vyskytlo v tejto línii, bolo označenie "do Murany". Bolo odvodené z domu, ktorý bol už zrejme murovaný (čo bola medzi drevenými chalupami výnimka). Podobné prímeno Do Muranici sa vyskytlo aj v inej vetve Faškovcov z Filipova a bolo zrejme tiež inšpirované murovaným domom jeho nositeľa.
Členovia tejto línie bývajúci na Slovensku a v Českej republike používajú priezvisko Faško alebo zdvojené Faško-Rudáš a členovia, žijúci v USA, používajú priezvisko Fasko.

Línia sa ďalej rozvetvovala, preto podrobnejšie informácie nájdete pri jednotlivých rodinách, nazvaných podľa prímen, ktoré používali.

linia kubovciak

Výskyt pomenovania Kubovčiak v matrike sobášených z roku 1853
(zdroj:www.familysearch.org)
Priložený súbor: 

Rodiny v tejto línii

Rodina Šimon 1878

Rodinu som nazval Šimon 1878 podľa Šimona Faška (1878-1957), syna Jozefa Faška z línie Kubovčiak. Okrem Šimonovej rodiny z tejto vetvy pochádzajú aj rodiny s prímenami Makaš a Rudáš.
Šimonov otec Jozef a ani starý otec Anton zrejme nepoužívali prímená, pretože v matrike nie je žiadne zaznamenané. Rodina žila už niekoľko generácií v Gašparove. Šimon mal len dve dospelé sestry, ktoré sa vydali do Braväcova.

Rodina Makaš (Od Makašov)

Táto rodina pochádza od Jozefa Faška (1859-1932) z Beňuša, syna Jozefa Faška staršieho z línie Kubovčiak. Bratmi Jozefa staršieho boli predkovia rodín Šimon 1878 (Anton) a Rudáš (Matej).
Prvý krát bol mladší Jozef v matrike označený prímenom Makaš v roku 1905. Neskôr sa vyskytli aj tvary Makas, Makasa, Makaša. Prímenom sa označovali aj jeho deti a niektorí vnuci. V tvare Makaš sa nachádza aj v databáze katastra nehnuteľností.

Rodina Rudáš (Od Rudášov)

Predkom tejto rodiny je Matej Faško (1840-1890) z Gašparova, syn Mateja Faška staršieho z línie Kubovčiak. Matejovými bratmi boli predkovia rodín Šimon 1878 (Anton) a Makaš (Jozef).