Línia Kubovčiak

Prvým predstaviteľom tejto línie bol Matej Faško (1734-1796). Neviem presne, v ktorej osade sa narodil, pretože v tom čase matriky nerozlišovali jednotlivé osady Beňuša. Isté je, že jeho otec Jakub z Beňušskej vetvy 2 žil v roku 1710 ako dvojročný vo Filipove a Matej zomrel v roku 1796 už v Gašparove.
Matej mal dvoch synov – Mateja a Štefana. V rokoch 1804 aj 1813 žili podľa sčítaní obaja bratia ešte spolu v dome označenom č. 2.
V sčítaní z roku 1821 žil v dome č. 1 Štefan označený ako Fassko a v dome č. 11 Matej označený ako Kubovtsak.
Podľa sčítania z roku 1828 žili Matejovi potomkovia v Gašparove tiež v dvoch domoch. Dom č. 11 bol označený menom „do Kubou“ a žila v ňom Dorota (vdova po mladšom Matejovom synovi Štefanovi) a jej syn Maco (Matej). Dom č. 13 bol pomenovaný „do Murany“ a býval v ňom starší Matejov syn, tiež Matej (označený ako Maco) so synom Štefanom.
V matrike sa pre oboch bratov a ich deti používalo prímeno v tvaroch Kubovtsak, Kuba a Kuboučjak, prvý krát je zaznamenané v roku 1852.
Z uvedeného vidieť, že v rodine sa používali rôzne tvary prímena Kubovčiak, odvodeného z mena Kubo, čo je domácke meno Jakuba. Prečo je to tak, je jasné predchádzajúceho textu. Matej, prvý predstaviteľ tejto línie, bol synom Jakuba Faška. Jeho potomkov preto volali Jakubove alebo Kubove deti a z toho vzniklo aj prímeno Kubovčiak.
Druhé prímeno, ktoré sa jeden krát vyskytlo v tejto línii, bolo označenie "do Murany". Bolo odvodené z domu, ktorý bol už zrejme murovaný (čo bola medzi drevenými chalupami výnimka). Podobné prímeno Do Muranici sa vyskytlo aj v inej vetve Faškovcov z Filipova a bolo zrejme tiež inšpirované murovaným domom jeho nositeľa.
Členovia tejto línie bývajúci na Slovensku a v Českej republike používajú priezvisko Faško alebo zdvojené Faško-Rudáš a členovia, žijúci v USA, používajú priezvisko Fasko.

Línia sa ďalej rozvetvovala, preto podrobnejšie informácie nájdete pri jednotlivých rodinách, nazvaných podľa prímen, ktoré používali.

Priložený súbor: 

Rodiny v tejto línii

Rodina Šimon 1878

Rodinu som nazval Šimon 1878 podľa Šimona Faška (1878-1957), syna Jozefa Faška z línie Kubovčiak. Okrem Šimonovej rodiny z tejto vetvy pochádzajú aj rodiny s prímenami Makaš a Rudáš.
Šimonov otec Jozef a ani starý otec Anton zrejme nepoužívali prímená, pretože v matrike nie je žiadne zaznamenané. Rodina žila už niekoľko generácií v Gašparove. Šimon mal len dve dospelé sestry, ktoré sa vydali do Braväcova.

Rodina Makaš (Od Makašov)

Táto rodina pochádza od Jozefa Faška (1859-1932) z Beňuša, syna Jozefa Faška staršieho z línie Kubovčiak. Bratmi Jozefa staršieho boli predkovia rodín Šimon 1878 (Anton) a Rudáš (Matej).
Prvý krát bol mladší Jozef v matrike označený prímenom Makaš v roku 1905. Neskôr sa vyskytli aj tvary Makas, Makasa, Makaša. Prímenom sa označovali aj jeho deti a niektorí vnuci. V tvare Makaš sa nachádza aj v databáze katastra nehnuteľností.

Rodina Rudáš (Od Rudášov)

Predkom tejto rodiny je Matej Faško (1840-1890) z Gašparova, syn Mateja Faška staršieho z línie Kubovčiak. Matejovými bratmi boli predkovia rodín Šimon 1878 (Anton) a Makaš (Jozef).