Línia Faško-Kaclík

Do tejto línie patria všetky osoby, ktorých predkovia používali zdvojené priezvisko Faško-Kaclík. V súčasnosti členovia ich potomkovia nosia priezvisko Faško, Kaclík ale aj Faško-Kaclík, v USA aj Kaclik.
Meno Kaclík sa pôvodne začalo využívať zrejme ako prímeno priezviska Faško. Keďže táto línia sa ďalej delila, u jej členov sa priezvisko Faško spojilo s prímením Kaclík do jedného priezviska Faško-Kaclík a okrem toho sa začali ešte používať na rozlíšenie ďalšie prímená.
Slovo Kaclík sa prvý krát vyskytlo v beňušskej matrike v roku 1794 v tvare Kaczlik a týkalo sa Jána (1766-1838) a v roku 1800 v tvare Fassko-Kaczlik a týkalo sa Jánovho brata Jozefa (1777-1835). Títo bratia, resp. ich otec Ján Faško (1743-1822) sú zakladateľmi tejto línie. Ich potomkovia sa až do začiatku 20. storočia v matrike označovali takmer výlučne priezviskom Faško-Kaclík. Na obrázku nižšie je ukážka zápisu z roku 1800.
Podľa sčítania v roku 1828 žili obaja bratia vo Filipove v dvoch domoch, ktoré boli v sčítaní pomenované podľa rodín. Dom, kde býval Jozef, bol označený „do starich Kaclikou“ a dom, v ktorom býval Ján, ešte aj so svojím otcom Jánom, bol nazvaný „do novich Kaclikou“.
Pôvod slova Kaclík zatiaľ nie je objasnený. Keďže rod je pravdepodobne nemeckého pôvodu a slovo sa pôvodne písalo v tvare Kaczlik, ale aj Katzlik, mohol by jeho význam súvisieť s nemeckým slovom „die Katze“, čo znamená mačka. Možno na základe vlastností jeho prvého nositeľa, ktoré mohli pripomínať mačku, ho začali prezývať Katze a pridaním slovenskej prípony „-lík“ pre zdrobnelinu mohlo vzniknúť Katzlik, v súčasnosti Kaclík. Podobne je to pri nemeckom výraze pre stolček „der Hocker“, z ktorého vzniklo na Horehroní používané slovo hokerlík vo význame stolička bez operadla.

linia kaclik

Výskyt pomenovania Kaclík v matrike zomrelých z roku 1800
(zdroj:www.familysearch.org)
Priložený súbor: 

Rodiny v tejto línii

Rodina Andel (Od Andelov)

Táto rodina je potomstvom Mateja Faška-Kaclíka (1860-1941) z Filipova, syna Michala. Matej mal viacerých bratov, ktorí sú predkovia rodín Motoška, Chyžka a Miškár.

Rodina Boraj (Od Borajov)

Predkom všetkých členov tejto rodiny bol Pavol Faško-Kaclík (1844-1898) z Gašparova. Bol synom Pavla, ktorý sa do Gašparova prisťahoval z Filipova.

Rodina Drobec (Od Drobčov)

Rodina pochádza od Pavla Faška-Kaclíka z Filipova (1826-1876). Bol synom Mateja a bratom Kristiána, ktorý je predkom rodín Kanclík, Bungaj, Kundriak a Kristián.
Toto prímeno Drobec sa v matrikách nevyskytovalo, ale nachádza sa v údajoch z katastra nehnuteľností.
Pavol mal dvoch synov, u potomkov oboch sa prímeno používa. To by znamenalo, že prvým nositeľom prímena by mohol byť práve ich otec Pavol.

Táto rodina pochádza od Jozefa Faška-Kaclíka z Filipova (1843-1910). Bol synom Kristiána z jeho prvého manželstva, z druhého manželstva Kristiána pochádzajú rodiny Kundriak a Kristián.
Pri Jozefovi sa v matrike prvý krát vyskytlo prímeno Kanclík a to v tvare Kanzel v roku 1889.

Rodina Kristián (Od Kristiánov)

Táto rodina pochádza od Jána Faška-Kaclíka z Filipova (1860-1918). Bol synom Kristiána, ktorý je zároveň aj predkom rodín Kanclík, Bungaj a Kundriak. Keďže Ján bol najmladší, ostal bývať v rodičovskom dome s otcom a zrejme vďaka tomu získal prímeno Kristián, býval v kristiánovskom dome. Kristiánom bol aj jeho brat, ktorý však z rodičovského domu odišiel a jeho potomkovia získali nové prímeno Kundriak.

Rodina Kundriak (Od Kundrov)

Táto rodina pochádza od Kristiána Faška-Kaclíka z Filipova (1853-1906). Bol synom Kristiána staršieho, ktorý je zároveň aj predkom rodín Kanclík, Bungaj a Kristián. Kristián mladší sa z rodičovského domu odsťahoval a jeho potomkovia dostali nové prímeno Kundriak, takže prímeno Kristián ostalo na jeho mladšom bratovi Jánovi, ktorý ostal bývať v rodičovskom, kristiánovskom dome.
Kristián mal troch synov, mužskí potomkovia dvoch z nich žijú dodnes, avšak už nie na Horehroní. Bývajú v okolí Zvolena, Nitry a v Českej republike.

Rodina Miškár (Od Miškárov)

Predkom tejto rodiny je Michal Faško-Kaclík (1874-1951), ktorý bol synom Michala z Filipova. Mal viacerých bratov, ktorí sú predkami rodín s prímenami Andel, Motoška a Chyžka.

Táto rodina resp. rodiny sú potomkami dvoch bratov z Filipova (synov Michala) - Štefana Faška-Kaclíka (1864-1930) a Jána Faška-Kaclíka (1869-1918). Ich ďalší bratia boli predkami rodín Andel a Miškár.