Zaujímavosti

V nasledujúcom texte sú uvedené niektoré štatistické údaje a zaujímavosti, týkajúce sa členov rodu Faško:

V databáze je k 31.12. 2020 spolu 9 913 osôb (pre porovnanie rok predtým to bolo 6 742 osôb) z 3564 rodín, z toho je 5 005 mužov a 4 908 žien. Výrazný nárast oproti minulému roku vznikol tým, že v roku 2020 som sa viac venoval aj iným príbuzným rodinám z Beňuša, ktoré som aj intenzívne vkladal do databázy.
Z celkového počtu 9 913 osôb sa 2 633 osôb (1 406 mužov a 1 227 žien) narodilo s priezviskom Faško, Fašková, Kaclík, Kaclíková resp. s ich variantami.
Ďalších 1 534 osôb predstavuje ich partnerov – manželov a manželky, prípadne druhov a družky.
Ostatných 5 746 osôb z databázy predstavuje iné, viac či menej príbuzné rody, hlavne z Beňuša a jeho osád, ale už mimo vlastného rodu Faško.

V súčasnosti žije vo viacerých štátoch (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Švajčiarsko, Nemecko, USA) spolu cca 950 osôb z rodu Faško. Z nich je v databáze 827 osôb (382 mužov a 445 žien), čo je asi 87 % celkového počtu. K tomu treba priradiť aj 225 žien, ktoré sa vydali do iných rodín a teda už používajú iné priezvisko. Viem aj o ďalších osobách, ale zatiaľ ich buď neviem priradiť ku konkrétnej vetve rodu alebo ich ešte nemám zapísaných v databáze. Na konci stránky je súbor s prehľadom počtov v súčasnosti žijúcich Faškovcov podľa vetiev, línií a rodín.

Najstaršou známou osobou v databáze je Juraj Faško (učiteľsko-farárska vetva), ktorý žil koncom 16. storočia v Brezne.
Najstarší dátumom je rok 1590, kedy sa v Brezne narodil Eliáš Faško (učiteľsko-farárska vetva), syn horeuvedeného Juraja Faška a Kataríne Stenczelovej.

Najčastejšie mužské rodné mená: Ján – 1 003 x, Jozef – 655 x, Matej – 596 x
Najčastejšie ženské rodné mená: Mária – 1 026 x, Anna – 867 x, Zuzana – 743 x
Najčastejšie priezviská: Faško – 1 994 x, Lopušný - 256 x, Citterberg - 232 x, Dunajský - 220 x, Pôbiš - 218 x a Ličko - 206 x

Najstarší muž: František Faško (Kolár) (1921 – 2017) – dožil sa 96 rokov a 7 mesiacov.
Najstaršia žena: Viera Fašková (Breznianska vetva 1) (1919-2020) - dožila sa 101 rokov.

Najmladšou osobou je momentálne asi Lukáš Faško z Brezna, ktorý sa narodil v júli 2020

Najstaršou osobou, ktorú mám na fotografii, je Mária Brečková, vydatá za Ľudovíta Faška z Breznianskej vetvy 1, Mária sa narodila v roku 1851, fotografia je zo začiatku 20. storočia.

Najstaršiu fotografiu mám asi roku 1904 zo svadby Johna Kaclika a Anny Matinec (rodina Kanclík, línia Faško-Kaclík, Beňušská vetva 2).

Najmladší ženích: Jozef Faško-Kaclík (línia Faško-Kaclík) (1777 – 1835, svadba 1795) – 18 rokov, 1 mesiac a 10 dní
Najmladšia nevesta: Zuzana Faško-Kaclíková, rod. Nemčoková (línia Faško-Kaclík) (1837 – 1926, svadba 1850) – 13 rokov, 7 mesiacov a 9 dní

Najmladší otec: Jozef Faško-Kaclík (línia Faško-Kaclík) (1777 – 1835) – pri narodení dcéry Márie v roku 1796 mal 18 rokov, 4 mesiace a 25 dní
Najmladšia matka: Fašková (Škríp) – pri narodení dcéry mala 16 rokov, 6 mesiacov a 10 dní

Najstarší ženích: Ján Faško-Kaclík (línia Faško-Kaclík, 1766 - 1838, tretia svadba 1832) - 66 rokov a 5 mesiacov
Najstaršia nevesta: Anna Fašková (beňušská vetva 1, nar. 1831, druhá svadba 1894) - 63 rokov

Najstarší otec: Štefan Faško (Cifrík) (1853 – 1919) – pri narodení syna Jozefa v roku 1915 mal 62 rokov, 2 mesiace a 11 dní
Najstaršia matka: Anna Fašková, rod. Ličková (línia Mišienec) (1800 – 1849) – pri narodení dcéry Agnes v roku 1847 mala 46 rokov, 6 mesiacov a 29 dní

Najväčší rozdiel medzi manželmi: Karl Friedrich Fasco z Nemeckej vetvy a jeho 3. žena Eva Paulina Morhard - pri ich svadbe v roku 1844 bol medzi nimi vekový rozdiel 35 rokov a 6 mesiacov
Najväčší rozdiel medzi manželmi na Slovensku: Ján Faško zo Zemianskej vetvy a jeho 2. žena Zuzana Bruoth - pri ich svadbe v roku 1858 bol medzi nimi vekový rozdiel asi 36 rokov

Otec s najväčším počtom detí: Štefan Faško (Cifrík) (1853 – 1919) – s dvomi manželkami mal 16 detí v rozmedzí 35 rokov (1880 – 1915)
Manželia s najväčším počtom detí: Juraj Faško (beňušská vetva 1) (1800 – 1851) a Barbora Bursová (cca 1800 – 1877) - v rozmedzí 24 rokov (1821 – 1845) mali spolu 15 detí (1 x dvojičky)
Manželia s najväčším počtom detí, ktoré sa dožili viac ako 1 rok: Andrej Faško (línia Mišienec) (1798 – 1863) a Anna Ličková (1800 – 1849) – v rozmedzí 28 rokov (1819 – 1847) mali spolu 13 detí, z ktorých 12 sa dožilo viac ako 1 rok
Manželia s najväčším počtom detí, ktoré sa dožili dospelosti: Daniel Faško (beňušská vetva 1) (1763 – 1814) a Zuzana Mikovínyová (cca 1764 – 1843) – v rozmedzí 26 rokov (1784 – 1810) mali spolu 13 detí, z ktorých 10 sa dožilo dospelosti
Manželia s najväčším počtom detí v nedávnej minulosti, ktoré sa dožili dospelosti: Július Faško (Obaľok) a Adela Lopušná – v rozmedzí 22 rokov mali spolu 11 detí, z ktorých 10 sa dožilo dospelosti

Priložený súbor: