Zaujímavosti

V nasledujúcom texte sú uvedené niektoré štatistické údaje a zaujímavosti, týkajúce sa členov rodu Faško a iných beňušských rodov:

V databáze je k 31.12. 2022 spolu 11 568 osôb z 3 881 rodín, z toho je 5 860 mužov a 5 708 žien. Výrazný nárast bol spôsobený tým, že v posledných 3 rokoch som sa intenzívne venoval aj iným príbuzným rodinám z Beňuša, ktoré som aj vkladal do databázy.
Z celkového počtu 11 568 osôb sa 2 635 osôb (1 406 mužov a 1 229 žien) narodilo s priezviskom Faško, Fašková, Kaclík, Kaclíková resp. s ich variantami.
Ďalších 1 534 osôb predstavuje ich partnerov – manželov a manželky, prípadne druhov a družky.
Ostatné osoby z databázy predstavuje iné, viac či menej príbuzné rody z Beňuša a jeho osád, ale už mimo vlastného rodu Faško.

V súčasnosti žije vo viacerých štátoch (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Švajčiarsko, Nemecko, USA) spolu cca 950 osôb z rodu Faško. Z nich je v databáze 828 osôb (382 mužov a 446 žien), čo je asi 87 % celkového počtu. K tomu treba priradiť aj 225 žien, ktoré sa vydali do iných rodín a teda už používajú iné priezvisko. Viem aj o ďalších osobách, ale zatiaľ ich buď neviem priradiť ku konkrétnej vetve rodu alebo ich ešte nemám zapísaných v databáze. Na konci stránky je súbor s prehľadom počtov v súčasnosti žijúcich Faškovcov podľa vetiev, línií a rodín.

Najstaršou známou osobou v databáze je Juraj Faško (učiteľsko-farárska vetva), ktorý žil koncom 16. storočia v Brezne.
Najstarší dátumom je rok 1590, kedy sa v Brezne narodil Eliáš Faško (učiteľsko-farárska vetva), syn horeuvedeného Juraja Faška a Kataríne Stenczelovej.

Najčastejšie mužské rodné mená: Ján – 1 202 x, Jozef – 838 x, Matej – 730 x
Najčastejšie ženské rodné mená: Mária – 1 218 x, Anna – 1 051 x, Zuzana – 889 x
Najčastejšie priezviská: Faško – 2 025 x, Ličko - 317 x, Dunajský - 280 x, Pôbiš - 268 x, Lopušný - 256 x, Bubelíny - 252 x, Citterberg - 240 x, Šperka - 211

Najstarší muž: František Faško (Kolár) (1921 – 2017) – dožil sa 96 rokov a 7 mesiacov.
Najstaršia žena: Viera Fašková (Breznianska vetva 1) (1919-2020) - dožila sa 101 rokov.

Najmladšou osobou je momentálne asi Martina Fašková z rodiny Dídaj, ktorá sa narodila vo februári 2022

Najstaršou osobou, ktorú mám na fotografii, je Mária Brečková, vydatá za Ľudovíta Faška z Breznianskej vetvy 1, Mária sa narodila v roku 1851, fotografia je zo začiatku 20. storočia.

Najstaršiu fotografiu mám asi roku 1904 zo svadby Johna Kaclika a Anny Matinec (rodina Kanclík, línia Faško-Kaclík, Beňušská vetva 2).

Najmladší ženích: Matej Vrbovský z Gašparova (1792 – 1864) mal pri sobáši v roku 1809 17 rokov a 9 mesiacov
Najmladšia nevesta: Zuzana Faško-Kaclíková, rod. Nemčoková (línia Faško-Kaclík) (1837 – 1926) mala pri sobáši v roku 1850 13 rokov a 7 mesiacov

Najmladší otec: Jozef Faško-Kaclík (línia Faško-Kaclík) (1777 – 1835) mal pri narodení dcéry Márie v roku 1796 18 rokov a 4 mesiace
Najmladšia matka: Zuzana Komorová-Ľuptovčiaková, rodená Nemčoková (1821-po 1868) z Beňuša mala pri narodení syna Jozefa v roku 1837 15 rokov a 11 mesiacov

Najstarší ženích: Pavol Faško (1838-1917) z Tótkomlósu mal pri druhom sobáši v roku 1914 76 rokov
Najstaršia nevesta: Anna Fašková z Beňušskej vetvy 1 (1831-po 1904), mala pri druhom sobáši
v roku 1894 63 rokov

Najstarší otec: Ján Ličko (1771-1848) z Braväcova mal pri narodení dcéry Márie v roku 1840 69 rokov a 3 mesiace
Najstaršia matka: Zuzana Bursová, rodená Pôbišová (1799-po 1856) z Braväcova mala pri narodení syna Mateja v roku 1853 53 rokov a 5 mesiacov

Najväčší rozdiel medzi manželmi: Karl Friedrich Fasco z Nemeckej vetvy a jeho 3. žena Eva Paulina Morhard - pri ich svadbe v roku 1844 bol medzi nimi vekový rozdiel 35 rokov a 6 mesiacov
Najväčší rozdiel medzi manželmi na Slovensku: Ján Faško zo Zemianskej vetvy a jeho 2. žena Zuzana Bruoth - pri ich svadbe v roku 1858 bol medzi nimi vekový rozdiel asi 36 rokov

Otec s najväčším počtom detí: Štefan Faško (Cifrík) (1853 – 1919) – s dvomi manželkami mal 16 detí v rozmedzí 35 rokov (1880 – 1915)
Manželia s najväčším počtom detí: Juraj Faško (beňušská vetva 1) (1800 – 1851) a Barbora Bursová (cca 1800 – 1877) - v rozmedzí 24 rokov (1821 – 1845) mali spolu 15 detí (1 x dvojičky)
Manželia s najväčším počtom detí, ktoré sa dožili viac ako 1 rok: Andrej Faško (línia Mišienec) (1798 – 1863) a Anna Ličková (1800 – 1849) – v rozmedzí 28 rokov (1819 – 1847) mali spolu 13 detí, z ktorých 12 sa dožilo viac ako 1 rok
Manželia s najväčším počtom detí, ktoré sa dožili dospelosti: Daniel Faško (beňušská vetva 1) (1763 – 1814) a Zuzana Mikovínyová (cca 1764 – 1843) – v rozmedzí 26 rokov (1784 – 1810) mali spolu 13 detí, z ktorých 10 sa dožilo dospelosti
Manželia s najväčším počtom detí v nedávnej minulosti, ktoré sa dožili dospelosti: Július Faško (Obaľok) a Adela Lopušná – v rozmedzí 22 rokov mali spolu 11 detí, z ktorých 10 sa dožilo dospelosti

Priložený súbor: