Priezviská

V nasledujúcich súboroch sa nachádzajú zoznamy priezvisk, ktoré sa vyskytujú v databáze.

V prvom súbore sú uvedené najčastejšie sa vyskytujúce priezviská. Keďže databáza sa týka rodu Faškovcov, najčastejšie sú samozrejme rôzne varianty tohto priezviska a niektorých blízkych rodov, predovšetkým z Beňuša. Zo všetkých priezvisk predstavuje 40 najčastejších priezvisk, s počtom viac ako 8 osôb, vyše 70 % všetkých osôb v databáze.

V druhom súbore sa nachádza zoznam všetkých 775 priezvisk v databáze, ktoré sú zoradené abecedne aj s uvedením ich početnosti.