Výročia

Výročia v roku 2015

V tomto roku si pripomíname nasledovné okrúhle výročia, týkajúce sa členov rodu Faško resp. miest ich pôsobenia:

750 rokov – rok 1265
- 1l. august - prvá písomná zmienka o Brezne, ktoré sa uvádza ako „terra Berezum“

450 rokov – rok 1565
- 15. mája cisár Maximilián II. vydal lesný poriadok (Constitutio Maximiliana), ku ktorému bol pripojený opis lesov na Pohroní

410 rokov – rok 1605
- prvá písomná zmienka o mene Faško, keď sa v slovensky písanej listine vydanej v Brezne spomína senátor Matthias Faschko

350 rokov – rok 1665
- v januári počas zábavy po voľbe breznianskeho richtára po hádke valach Tatárik zabil valacha Jána Faška a bol za to v Brezne popravený, príbeh s názvom Útek pred osudom je opísaný v knihe Františka Kreutza Heľpianska bosorka

330 rokov – rok 1685
- richtárom Brezna bol Matej Faško zo Zemanskej vetvy

300 rokov – rok 1715
- 26. februára sa narodil Matej Faško z Beňušskej vetvy 1, predok rodín Hurtiak, Obaľok a Spôjdik,
- 27. novembra zomrel vo veku asi 82 rokov Matej Faško zo Zemanskej vetvy. V rokoch 1685 a 1706-1707 bol richtárom Brezna, okrem toho aj dlhoročným breznianskym senátorom a rečníkom v mestskej rade. Ako historická postava vystupuje v románe Martina Rázusa Odkaz mŕtvych a v príbehoch z Brezna od Františka Kreutza v zbierkaách Heľpianska bosorka a Na breznianskom rínku.

200 rokov – rok 1815
- asi v tomto roku sa v Beňuši narodila Rozália Laurincová, budúca manželka Daniela Faška z rodiny Daniel 1810,
- 16. februára v Gašparove vo veku cca 86 rokov zomrela Zuzana rodená Javorčíková, vdova po Matejovi Faškovi, predok rodín Simon, Makaš a Rudáš,
- 4. marca sa vo Filipove narodil Jozef Faško z rodiny Šúfik,
- 7. mája sa vo Filipove narodil Filip Faško-Kaclík z línie Faško-Kaclík,
- 30. mája v Beňuši vo vek cca 48 rokov zomrela Zuzana rodená Pôbišová, vdova po Adamovi Frntolovi, predok rodiny Faško-Frntol,
- 6. októbra sa v Štítniku narodil Jozef Faško z Tisovsko-štítnickej vetvy,
- 4. decembra sa v Beňuši narodila Barbora Kupčoková, budúca manželka Filipa Faško-Kaclíka z línie Faško-Kaclík,
- 20. decembra sa vo Filipove narodil Kristián Faško-Kaclík z línie Faško-Kaclík, predok rodín Kanclík, Kundriak a Kristián a môj praprastarý otec,
- za účasti Jozefa Dekreta Matejovie bol vyhotovený súpis drevorubačských osadníkov (Handelcov) na Horehroní

150 rokov – rok 1865
- 2. apríla vo veku cca 49 rokov v Brezne zomrea Katarína rodená Mikulíková, manželka Jána Faška z Breznianskej vetvy 1,
- 21. apríla sa vo Filipove narodila Mária Faráriková, budúca prvá manželka Jána Faška z rodiny Čepaj,
- 24. júna sa vo Filipove narodil Ladislav Faško-Kaclík, predok časti rodiny Drobec,
- 24. septembra vo veku 46 rokov vo Filipove zomrel Ján Faško z rodiny Hurtiak,
- 21. novembra sa vo Filipove narodil Ján Faško z rodiny Škríp,
- 4. novembra v Gašparove vo veku 77 rokov zomrel Matej Faško-Kaclík, predok rodín Kanclík, Kundriak, Kristián a Drobec, môj priamy predok v otcovskej línii

100 rokov – rok 1915
- 10. januára sa v Beňuši oženil Karol Faško z rodiny Knoška s Júliou Šperkovou,
- 27. februára sa asi v Bacúchu narodila Alžbeta Betková, budúca manželka Jozefa Faška z rodiny Pražiak,
- 19. marca vo Filipove vo veku asi 78 rokov zomrela Mária Fašková (rodená Roštárová), vdova po Filipovi Faškovi, predok rodín Knoška, Filip 1860, Papušiak a Kanáľ,
- 4. apríla sa narodila Anna Faško-Kaclíková z rodiny Chyžka, neskôr vydatá za Štefana Turňu,
- 4. apríla sa v Braväcove narodila Irena Šperková, budúca manžela Eduarda Faška z rodiny Makaš,
- 10. mája sa vo Filipove narodila Mária Fašková z rodiny Spôdik, neskôr vydatá za Štefana Babniča,
- 15. mája vo Filipove vo veku 50 rokov zomrela Mária Faráriková, prvá manželka Jána Faška z rodiny Čepaj,
- 27. júna sa v Braddocku (USA) narodila Sophia L. Romankiewicz, budúca manželka Cyrila J. Kaclika z rodiny Kanclík v USA,
- 17. júla sa v Beňuši druhý krát oženil Ján Faško z rodiny Čepaj, jeho manželkou sa stala Anna Baliaková,
- 14. augusta sa vo Filipove narodila Mária Lopušná, vydatá za Kristiána Faško-Kaclíka z rodiny Kristián – moja stará mama z otcovej strany,
- 10. septembra sa asi v Levoči narodil Ján Faško z rodiny Šúfik,
- 17. októbra sa vo Filipove narodil Pavol Faško z rodiny Pražiak,
- 20. novembra sa v Yonkers (USA) vydala Mary Fasko z Breznianskej vetvy 1 za Josepha Kralika,
- 23. novembra sa vo Filipove narodil Ladislav Lopušný z rodiny Klinec, budúci manžel Margity Faškovej z rodiny Končiš,
- 12. decembra sa vo Filipove narodila Júlia Fašková z rodiny Kanáľ, neskôr vydatá za Pavla Lopušného

50 rokov – rok 1965
- 25. januára vo veku 73 rokov v USA zomrels Amelia Kaslik (rodená Emília Dugátová), manželka môjho prastrýca Vincenta Kaslika (Faško-Kaclíka) z rodiny Kristián,

- okrúhle výročie v roku 2015 oslavujú – Eva Fašková (Obaľok), Ivan Kaclík (Chyžka), Zuzana Fašková (Breznianska vetva 1), Štefan Faško (Končiš), Jana vydatá Fašková (Kováč), Danica vydatá Fašková (Manoš), Július Faško (Kolár z ČR), Martin Faško (Kundriak z ČR), Elisabeth vydatá Fasco (Nemecká vetva) a Susanne Fasco (Nemecká vetva) – všetkým srdečne blahoželáme