Obaľok

Rodina Obaľok (Od Obaľkov), Spôjdik (Od Spôjdikov), Spoza plota, Čepaj (od Čepajov)

Okrem staršieho prímena Hurtiak sa v rodine v súčasnosti používajú aj iné prímená.
Najrozšírenejším je prímeno Obaľok (Od Obaľkov), ktorým sa označuje väčšina pôvodných Hurtiakovcov. Neviem, kedy sa toto slovo začalo používať, v matrikách som ho nenašiel. Slovo obalok podľa slovníkov znamená širšia (často vyšívaná) obruba rukáva, sukne, oplecka na ľudovom odeve. Ak by malo prímeno pôvod v tomto slove, tak jeho prvý nositeľ zrejme nosil výraznejšiu, pestrejšie vyšívanú obrubu na šatách, podľa ktorej ho začali volať Obalok, dnes Obaľok.
Ďalšia časť rodiny používa prímeno Spôjdik (Od Spôjdikov). Začalo sa používať zrejme začiatkom 20. storočia, kedy sa do rodiny Faškovcov vydala Anna, ktorá pochádzala z rodiny s prímeno Spôdik, ktoré zrejme preniesla aj na svojich potomkov. Rodina bývala vo Filipove na kopci, teda akoby na povale, pôjde a zrejme preto ich začali volať, že sú „z pôjdu“, z čoho vzniklo spojenie Spôjdik. Ani toto prímeno sa v matrikách nevyskytovalo.
Malá časť rodiny je označovaná aj prímenom Spoza plota. Vzniklo zrejme v prvej polovici 20. storočia, keď si postavili dom na konci Filipova, za poslednými plotmi, preto do nich začali volať, že sú spoza plota, čo im ostalo ako prímeno.
Jedna člen rodiny mal aj prímeno Čepaj, keďže ale nemal deti, toto prímeno sa ďalej nerozšírilo. Získal ho zrejme po svojej manželke, ktorá mala byť od Čepajov. Pôvod prímena nie je jasný (možno od slova cepy?).
Filip, zakladateľ línie Hurtiak, mal syna Andreja (1789-1856), ktorý mal zasa troch synov, z nich len najmladší Jozef (1832-1895) mal mužských pokračovateľov. Mal troch dospelých synov, potomkovia dvoch z nich (Jozefa a Mateja) žijú dodnes.
Jozef (1866-1940) mal dvoch synov a niekoľko dcér (jedna z nich bola moja prastará mama Elena z maminej strany). Početní potomkovia staršieho syna Júliusa používajú prímeno Obaľok a žijú v okresoch Brezno (aj v Brezne a Filipove), Banská Bystrica, Košice, viacerí odišli za prácou do zahraničia. Potomkovia mladšieho Jozefovho syna Ľudovíta, známi pod prímenom Spoza plota, žijú v okresoch Brezno a Banská Bystrica.
Potomkovia Mateja (1869-1955) používali vo Filipove prímeno Spôjdik. V súčasnosti žijú naďalej v okrese Brezno, ale aj v okresoch Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Poltár.

judita obalok 2margita fasko obalokanna obalok
Judita Fašková Obaľok (1893)
vyd. Libičová, cca 60. roky 20. stor.
(foto cintorín Beňuš)
Margita Fašková Obaľok (1895)
vyd. Laubertová, 60. roky 20. stor.
(foto poskytla A. Kánová)
Anna Fašková Obaľok (1898)
vyd. Fašková Škríp, 50. roky 20. stor.
(foto poskytla A. Kánová)
Julius Fasko Obalokvincent manos a elenaludovit obalok a adela
Július Faško Obaľok (1908),
rok 1985
(foto poskytol J. Faško)
Elena Fašková Obaľok (1910)
a Vincent Faško Manoš, cca 1927
(foto poskytla A. Kánová)
Ľudovít Faško Obaľok (1913)
a Adela rod. Kánová Iskra (1916),
sobáš 1940.
(foto poskytol M. Farárik)
adela obalok a ludovitmichal a piroska spojdik
Adela Fašková Obaľok (1917)
a Ľudovít Laurinc Lojziak, sobáš 1942
(foto poskytla A. Kánová)
Michal Faško Spôjdik (1910)
a Piroška rod. Vargová (1912)
(foto cintorín Beňuš)
Priložený súbor: